LIÊN HỆ

- Địa chỉ: Phòng 408, Khoa Du Lịch, Trường ĐH Khoa học - Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên.
- Điện thoại: 02083.901.898
- Email: dulich@tnus.edu.vn
- Website: http://dulich.tnus.edu.vn
- Fanpage: FB/tourismtnus

GIỚI THIỆU


Hiện nay, với sự phát triển và hội nhập của ngành dịch vụ Du lịch, nguồn nhân lực qua đào tạo đã trở thành nhu cầu bức thiết của các doanh nghiệp. Khoa Du lịch – Trường Đại học Khoa học (được thành lập ngày 29/03/2018 theo quyết định số 273/QĐ-ĐHKH) là một trong những cơ sở đào tạo về nguồn nhân lực du lịch uy tín bậc nhất cả nước, do ra đời muộn hơn các thành viên khác nên đơn vị nhanh chóng định hình nội dung, phương pháp giảng dạy hiện đại, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng chuyên sâu, đa ngành, đa lĩnh vực.

Chương trình đào tạo:
1. Cử nhân Du lịch (với 2 chuyên ngành: Lữ hành – Hướng dẫn; Nhà hàng – Khách sạn)
2. Cử nhân Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành (với 2 chuyên ngành: Quản trị Lữ hành; Quản trị Nhà hàng - Khách sạn)
3. Cử nhân Địa lý tự nhiên (chương trình đào tạo Hệ thống thông tin Địa lý)

Video hoạt động tiêu biểu