Sứ mệnh - Tầm nhìn


Sứ mệnh

Khoa Du lịch là đơn vị đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực du lịch cho khu vực trung du miền núi phía bắc và cả nước trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Tầm nhìn

Đến năm 2030 trở thành đơn vị đào tạo về du lịch hàng đầu trong hệ thống Đại học Thái Nguyên và dần có vị thế cao trong hệ thống các đơn vị đào tạo về du lịch của cả nước, từng bước mở rộng tầm ảnh hưởng ra khu vực Đông Nam Á và phía nam Trung Quốc. Trở thành đơn vị cung cấp các giải pháp phát triển hiệu quả gắn với những nền tảng sáng tạo và các mô hình kinh doanh du lịch hiện đại cho doanh nghiệp du lịch trong nước, khu vực và trên thế giới.

Mục tiêu

Đào tạo người học có năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng trong nước và khu vực Đông Nam Á thông qua tăng cường thực hành – thực tập – trải nghiệm thực tế trong môi trường hội nhập, hiện đại. Trang bị năng lực học tập suốt đời với chương trình đào tạo được thiết kế tăng khả năng hội nhập toàn diện, thích ứng với sự thay đổi; trang bị năng lực chuyển đổi kỹ thuật số, giao tiếp hiệu quả bằng nhiều ngôn ngữ trong các nền văn hoá, vận hành các mô hình du lịch theo chuẩn quốc tế... Hoạt động đào tạo hướng đến việc truyền cảm hứng học tập với niềm đam mê thông qua quá trình khám phá năng lực bản thân bằng trải nghiệm thực tế. Từng bước nâng cao chất lượng NCKH, gắn nghiên cứu với giải quyết các vấn đề thực tiễn. Mở rộng hợp tác quốc tế thông qua hoạt động liên kết đào tạo, trao đổi người học, thực tập sinh, NCKH… từng bước tiệm cận với trình độ đào tạo của các nước tiến trong khu vực.


Bài viết liên quan