Thể lệ cuộc thi Đoàn viên Khoa Du lịch TNUS ý thức chung tay vì cộng đồng


ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

LCĐ KHOA DU LỊCH

******

  

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 03 năm 2020

 

KẾ HOẠCH CUỘC THI “TÔI Ở NHÀ VÌ…”

Chủ đề: ĐOÀN VIÊN KHOA DU LỊCH TNUS Ý THỨC CHUNG VÌ CỘNG ĐỒNG

            Nhằm phát động tinh thần trách nhiệm, ý thức cùng chung tay với cộng đồng trong và ngoài nước đẩy lùi dịch bệnh COVID – 19 của thầy cô và sinh viên khoa Du lịch, BCH Liên chi đoàn khoa du lịch phát động cuộc thi ảnh với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

            - Gửi thông điệp ý nghĩa mùa dịch Covid-19 đến những người yêu thương!

            - Thúc đẩy tinh thần trách nhiệm cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

            - Tạo hình ảnh đẹp cho lối sống của sinh viên khoa Du lịch - TNUS.

2. Yêu cầu:

            - Cuộc thi được tổ chức rộng rãi, thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên khoa Du lịch tham gia.

            - Tiết kiệm, hiệu quả, chính xác và công bằng.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

- 8 chi đoàn của LCĐ Khoa du lịch.

Lưu ý:Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi không được tham gia dự thi.

III. NỘI DUNG – HÌNH THỨC THI:

1. Chủ đề: ĐOÀN VIÊN KHOA DU LỊCH TNUS Ý THỨC CHUNG VÌ CỘNG ĐỒNG

2. Nội dung:

-Tác phẩm dự thi là ảnh của cá nhân hoặc nhóm người (khuyến khích chụp cùng gia đình) tại gia đình hoặc nơi các bạn đang ở, đang sinh hoạt. Trong bức ảnh có thành viên là sinh viên của Khoa Du lịch – TNUS, trên tay đang cầm 1 bức giấy, tranh, bảng có dòng chữ: “Tôi ở nhà vì....” (Ví dụ: Tôi ở nhà vì bảo vệ sức khỏe, tôi ở nhà vì cộng đồng…)

- Khuyến khích sử dụng nội dung với ngôn ngữ tiếng Anh

3. Hình thức

- Cá nhân đăng ảnh trực tiếp lên facebook cá nhân, Hashtag facebook: Tôi yêu Du lịch TNUS; mỗi bức ảnh tag tối thiểu 10 bạn bè.

- Các chi đoàn tổng hợp tỉ lệ thành viên tham gia gửi về cho Ban tổ chức (kèm theo minh chứng)

Yêu cầu: Các chi đoàn tham gia tối thiểu >50% sĩ số sinh viên trong lớp (có sự tham gia của GVCN). Ưu tiên xét thi đua.

IV. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM NHẬN BÀI:

1. Thời gian, địa điểm

- Bắt đầu nhận bài dự thi: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết 20h00, ngày 24/03/2020.

- Sau đó Ban tổ chức sẽ tổng hợp, đánh giá các bài và đăng trên fanpage Khoa Du lịch để các bạn có thể like và share bài dự thi của mình.

2. Tổng kết trao giải: Dự kiến vào ngày 26/03/2020.

V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG:

- Không chấp nhận ảnh đã sử dụng triển lãm hay đoạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào, ảnh sao chép trên các phương tiện truyền thông.

- Đối với các tác phẩm đoạt giải, Ban tổ chức sẽ có toàn quyền trong việc sử dụng in ấn, triển lãm, thông tin tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bản quyền vẫn thuộc về tác giả. 

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm mọi tranh chấp về quyền tác giả.

- Ban tổ chức sẽ tổ chức yêu cầu kiểm tra phim gốc, file gốc khi cần thiết.

- Đối với các tác phẩm đạt giải, nếu vi phạm quyền tác giả và các quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận, người dự thi phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

            VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

- Tính đến hết ngày 25/03, BTC sẽ chọn ra các lớp để trao giải theo các tiêu chí sau đây :

- 01 Giải nhất: Tập thể có tỉ lệ tham gia đông nhất (tính theo sĩ số của lớp). Trị giá: 500.000đ

 - 01 Giải nhì: Tập thể có tỉ lệ tham gia đông thứ 2 (tính theo sĩ số của lớp). Trị giá: 300.000đ

- 01 Giải ba: Tập thể có tỉ lệ tham gia đông thứ 3 (tính theo sĩ số của lớp). Trị giá: 200.000đ

- Nhiều giải khuyến khích: Tập thể có tỉ lệ tham gia đông thứ 4 (tính theo sĩ số của lớp). Trị giá: 100.000đ

                                                                                                                                              TM BCH LIÊN CHI ĐOÀN

                                                                                                                                                              Bí thư

 

                                                                                                                                                 ThS. Nguyễn Văn Tiến

 

 

 

 

 


Thông báo khác