ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÁI NGUYÊN: HƯỚNG DẪN CÁCH TÌM, DOWNLOAD TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC HỌC TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CÁCH TÌM, DOWNLOAD TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC HỌC TẬP TRỰC TUYẾN.

Các nguồn tài liệu có đặc điểm:

Tài liệu chính thống, đầy đủ, đáng tin cậy

Tài liệu được cập nhật mới nhất

Nhiều tài liệu có giá trị khoa học cao

Nhiều giáo trình đã được kiểm định, đánh giá

Đây là nguồn tư liệu quan trọng giúp các em học tập tốt các môn học trực tuyến tại nhà.

Chúc các em học tập tốt!

Chi tiết xem hướng dẫn tại Video:https://www.youtube.com/watch?v=K0jasv5sfFQ&feature=share&fbclid=IwAR0AfYadI50OTEZ18cdMdfoZR0MxxkWpCl2BDqZE16rJktMlyr738o-geE4


Thông báo khác