Nhà hàng | NGHIỆP VỤ DU LỊCH

VTOS 2013 - TIÊU CHUẨN VTOS NGHỀ PHỤC VỤ NHÀ HÀNG

VTOS2013_Food_and_Beverage_Service_VN

Quản lý nhà hàng – kinh nghiệm và kiến thức, bên nào nặng hơn?

Đáp ứng xu thế phát triển đột phá của ngành dịch vụ, trong đó có dịch vụ ẩm thực, cùng với sự hình ...