Lịch sử phát triển


 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Khoa Du lịch tiền thân là bộ môn Du lịch được thành lập từ năm 2010, trực thuộc Khoa Văn - Xã hội, Trường Đại học Khoa học- Đại học Thái Nguyên. Trong thời gian từ khi thành lập đến nay, bộ môn chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành.

Năm 2018, Đại học Thái Nguyên ra quyết định số 541/ĐHTN phê duyệt đề án thành lập Khoa Du lịch, trực thuộc Trường Đại học. Ngày 29 tháng 3 năm 2018, trường Đại học Khoa học đã ra quyết định số 257/QĐ-ĐHKH chính thức thành lập Khoa Du lịch trên cơ sở hợp nhất bộ môn Du lịch, bộ môn Địa lý, bộ môn Việt Nam học. Đồng thời Khoa được phép đào tạo thêm ngành Du lịch.

Trong năm 2020, Khoa Du lịch đào tạo thêm chương trình đào tạo "Khai thác du lịch thông minh" và chương trình đào tạo "Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp"

Năm 2022, Khoa Du lịch đào tạo chương trình đào tạo đặc biệt (3+1) chuyên ngành Nhà hàng - Khách sạn: 3 năm học tập trong nước và 1 năm thực tập có hưởng lương


Bài viết liên quan