Đội ngũ giảng viên


ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Đội ngũ giảng viên của Khoa gồm tổng số 27 giảng viên. Trong đó có: 1 PGS, 6 Tiến sĩ, 17 Thạc sỹ; 4 Cử nhân và 05 Nghiên cứu sinh (trong đó 2 NCS đang học tập ở nước ngoài).

Hằng năm khoa tuyển dụng mới 2-3 giáo viên có chất lượng từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của trường hoặc được đào tạo TS, ThS từ nước ngoài.

STT

Họ và tên

Thông tin liên hệ

Chuyên ngành

1

PGS.TS Phạm Thị Phương Thái

Phó Hiệu trưởng & Trưởng khoa

Điện thoại: + 84.913354944

Email: phamphuongthai@tnus.edu.vn

- Văn học: Văn học Việt Nam; Văn học dân tộc thiểu số

- Văn hóa: Văn hóa dân tộc thiểu số; Văn hóa – Du lịch

2

TS. Chu Thành Huy

Phó Trưởng khoa

Điện thoại: +84. 945374116

Email: huyct@tnus.edu.vn

- Tài nguyên và phát triển bền vững

- Địa lý du lịch

3

TS. Phùng Phương Nga

Phó Trưởng Khoa

Điện thoại: + 84.915141514

Email: ngapp@tnus.edu.vn

- Văn học: Văn học nước ngoài

- Văn hóa: Văn hóa doanh nghiệp

4

TS. Đỗ Thị Vân Hương

Trưởng Bộ môn

Điện thoại: +84.917758595

Email: huongdtv@tnus.edu.vn

- Tài nguyên và phát triển bền vững

- Địa lý du lịch

5

TS. Lường Thị Hạnh

Trưởng Bộ môn

Điện thoại: +84.914892999

Email: hanhlt@tnus.edu.vn

- Nhân học văn hóa

- Du lịch - Lịch sử

6

ThS. Hoàng Thị Phương Nga

Phó Trưởng Bộ môn

Điện thoại: +84.963954999

Email: ngahtp@tnus.edu.vn

- Du lịch

- Văn hóa – Du lịch

7

TS. Mai Thị Hồng Vĩnh

Giảng viên

Điện thoại: + 84.982050611

Email: vinhmth@tnus.edu.vn

- Nhân học văn hóa

- Du lịch - Lịch sử

8

ThS. Phùng Thị Kim Anh

Giảng viên

Điện thoại: + 84.985583491

Email: phunganh271@gmail.com

 Du lịch

9

ThS. Nguyễn Ngọc Lan

Giảng viên

Điện thoại: + 84.982092962

Email: lannn@tnus.edu.vn

 Du lịch

10

ThS. Đào Thị Hồng Thúy

Giảng viên

Điện thoại: + 84.974809219

Email: hongthuydl87@gmail.com

 Du lịch

11

ThS. Nguyễn Hồng Vân

Giảng viên

Điện thoại: + 84.985523402

Email: vannhdl@gmail.com

 Du lịch

12

ThS. Lê Thị Anh

Giảng viên

Điện thoại: + 84.965725123

Email: levananh1990.ussh

@gmail.com

 Du lịch

13

ThS. Đỗ Tuyết Ngân

Giảng viên

Điện thoại: + 84.969726309

Email: ngandt@tnus.edu.vn

 Du lịch

14

ThS. Phạm Thị Hồng Nhung

Giảng viên

Điện thoại: + 84.936818695

Email: nhungpth@tnus.edu.vn

- Tài nguyên và phát triển bền vững

- Địa lý du lịch

15

ThS. Nguyễn Thị Suối Linh

Giảng viên

Điện thoại: + 84.985056063

Email: suoilinh@gmail.com

- Việt Nam học

- Văn hóa – Du lịch

16

ThS. Trần Thế Dương

Giảng viên

Điện thoại: + 84.988089571

Email: tranduongvnh@gmail.com

- Việt Nam học

- Văn hóa – Du lịch

17

ThS. Đàm Thị Tấm

Giảng viên

Điện thoại: + 84.946358904

Email: tamvhdt@gmail.com

- Nhân học văn hóa

- Văn hóa – Du lịch

18

ThS. Nguyễn Văn Tiến

Điện thoại: + 84.987066586

Email: tiennv@tnus.edu.vn

- Lịch sử - Văn hóa

- Du lịch – Lịch sử

19

ThS. Vũ Thị Phương

Điện thoại: + 84.987140022

Email: phuongvt@tnus.edu.vn

- Tài nguyên và phát triển bền vững

- Địa lý du lịch

20

ThS. Phan Phạm Chi Mai

Điện thoại: + 84.972208966

Email: phanphamchimai87

@gmail.com

- Tài nguyên và phát triển bền vững

- Địa lý du lịch

21

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Điện thoại: + 84.973868389

Email: thuy.ntt@tnus.edu.vn

- Tài nguyên và phát triển bền vững

- Địa lý du lịch

22

ThS. Trần Hoàng Tâm

Điện thoại: + 84.912479376

Email: tamth@tnus.edu.vn

- Tài nguyên và phát triển bền vững

- Địa lý du lịch

23

ThS. Dương Kim Giao

Điện thoại: + 84.965914322

Email: giaodk@tnus.edu.vn

- Tài nguyên và phát triển bền vững

- Địa lý du lịch

24

ThS. Dương Thùy Linh

Điện thoại: + 84.979919609

Email: thuylinh030986@gmail.com

- Việt Nam học

- Văn hóa – Du lịch

25

CN. Nguyễn Yến Phượng

Điện thoại: + 840979955781

Email: phuong.dulichk12@gmail.com

 Du lịch

26

CN. Đỗ Huyền Trang

Điện thoại: + 840963 670 968

Email: dohuyentrang@tnus.edu.vn

 Du lịch

27

CN. Nông Tuấn Ngọc

Điện thoại: + 840965539595

Email: ngoc96tnvn@gmail.com

- Tài nguyên môi trường du lịch

 

Để bắt kịp với sự phát triển không ngừng của xã hội, đội ngũ cán bộ giảng viên trong Khoa luôn nỗ lực để mở rộng, cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn. Bên cạnh đội ngũ 24 cán bộ giảng viên cơ hữu giàu kinh nghiệm, Khoa Du lịch học còn mời thêm cán bộ đến giảng dạy cho sinh viên. Họ là chuyên gia, phó giáo sư, tiến sỹ của các cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nhân có uy tín về du lịch như:

  • Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch Việt Nam.
  • Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội.
  • Trường Đại học Hải Phòng
  • Các trường đại học, Học viện của Việt Nam

 


Bài viết liên quan