Đội ngũ giảng viên


ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Đội ngũ giảng viên của Khoa gồm tổng số 23 giảng viên. Trong đó có: 1 PGS, 4 Tiến sĩ, 03 Nghiên cứu sinh (trong đó 2 NCS đang học tập ở nước ngoài), 13 Thạc sỹ; 2 Cử nhân.

Hàng năm khoa tuyển dụng mới 2-3 giáo viên có chất lượng từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của trường hoặc được đào tạo TS, ThS từ nước ngoài.

STT

Họ và tên

Thông tin liên hệ

Chuyên ngành

1

PGS.TS Phạm Thị Phương Thái

Phó Hiệu trưởng & Phụ trách Khoa

Điện thoại: + 84.913354944

Email: phamphuongthai@tnus.edu.vn

- Văn học: Văn học Việt Nam; Văn học dân tộc thiểu số

- Văn hóa: Văn hóa dân tộc thiểu số; Văn hóa – Du lịch

2

TS. Chu Thành Huy

Phó Trưởng khoa

Điện thoại: +84. 945374116

Email: huyct@tnus.edu.vn

- Tài nguyên và phát triển bền vững

- Địa lý du lịch

3

TS. Đỗ Thị Vân Hương

Trưởng Bộ môn

Điện thoại: +84.917758595

Email: huongdtv@tnus.edu.vn

- Tài nguyên và phát triển bền vững

- Địa lý du lịch

4

ThS. Hoàng Thị Phương Nga

Phó Trưởng Bộ môn

Điện thoại: +84.963954999

Email: ngahtp@tnus.edu.vn

- Du lịch

- Văn hóa – Du lịch

5

TS. Mai Thị Hồng Vĩnh

Giảng viên

Điện thoại: + 84.982050611

Email: vinhmth@tnus.edu.vn

- Nhân học văn hóa

- Du lịch - Lịch sử

6

ThS. Phùng Thị Kim Anh

Giảng viên

Điện thoại: + 84.985583491

Email: phunganh271@gmail.com

 Du lịch

7

ThS. Nguyễn Ngọc Lan

Giảng viên

Điện thoại: + 84.982092962

Email: lannn@tnus.edu.vn

 Du lịch

8

ThS. Đào Thị Hồng Thúy

Giảng viên

Điện thoại: + 84.974809219

Email: hongthuydl87@gmail.com

 Du lịch

9

ThS. Nguyễn Hồng Vân

Giảng viên

Điện thoại: + 84.985523402

Email: vannhdl@gmail.com

 Du lịch

10

ThS. Lê Thị Anh

Giảng viên

Điện thoại: + 84.965725123

Email: levananh1990.ussh

@gmail.com

 Du lịch

11

ThS. Đỗ Tuyết Ngân

Giảng viên

Điện thoại: + 84.969726309

Email: ngandt@tnus.edu.vn

 Du lịch

12

ThS. Phạm Thị Hồng Nhung

Giảng viên

Điện thoại: + 84.936818695

Email: nhungpth@tnus.edu.vn

- Tài nguyên và phát triển bền vững

- Địa lý du lịch

13

ThS. Nguyễn Thị Suối Linh

Giảng viên

Điện thoại: + 84.985056063

Email: suoilinh@gmail.com

- Việt Nam học

- Văn hóa – Du lịch

14

ThS. Trần Thế Dương

Giảng viên

Điện thoại: + 84.988089571

Email: tranduongvnh@gmail.com

- Việt Nam học

- Văn hóa – Du lịch

15

ThS. Đàm Thị Tấm

Giảng viên

Điện thoại: + 84.946358904

Email: tamvhdt@gmail.com

- Nhân học văn hóa

- Văn hóa – Du lịch

16

ThS. Nguyễn Văn Tiến

Điện thoại: + 84.987066586

Email: tiennv@tnus.edu.vn

- Lịch sử - Văn hóa

- Du lịch – Lịch sử

17

ThS. Vũ Thị Phương

Điện thoại: + 84.987140022

Email: phuongvt@tnus.edu.vn

- Tài nguyên và phát triển bền vững

- Địa lý du lịch

18

ThS. Phan Phạm Chi Mai

Điện thoại: + 84.972208966

Email: phanphamchimai87

@gmail.com

- Tài nguyên và phát triển bền vững

- Địa lý du lịch

19

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Điện thoại: + 84.973868389

Email: thuy.ntt@tnus.edu.vn

- Tài nguyên và phát triển bền vững

- Địa lý du lịch

20

ThS. Trần Hoàng Tâm

Điện thoại: + 84.912479376

Email: tamth@tnus.edu.vn

- Tài nguyên và phát triển bền vững

- Địa lý du lịch

21

TS. Dương Thùy Linh

Điện thoại: + 84.979919609

Email: thuylinh030986@gmail.com

- Việt Nam học

- Văn hóa – Du lịch

22

CN. Nguyễn Yến Phượng

Điện thoại: + 840979955781

Email: phuong.dulichk12@gmail.com

 Du lịch

23

CN. Đỗ Huyền Trang

Điện thoại: + 840963 670 968

Email: dohuyentrang@tnus.edu.vn

 Du lịch

 

Để bắt kịp với sự phát triển không ngừng của xã hội, đội ngũ cán bộ giảng viên trong Khoa luôn nỗ lực để mở rộng, cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn. Bên cạnh đội ngũ 24 cán bộ giảng viên cơ hữu giàu kinh nghiệm, Khoa Du lịch học còn mời thêm cán bộ đến giảng dạy cho sinh viên. Họ là chuyên gia, phó giáo sư, tiến sỹ của các cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nhân có uy tín về du lịch như:

  • Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch Việt Nam.
  • Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội.
  • Trường Đại học Hải Phòng
  • Các trường đại học, Học viện của Việt Nam

 


Bài viết liên quan