Cơ cấu tổ chức


 I. BAN CHI ỦY

- Bí thư chi bộ: PGS. TS. Phạm Thị Phương Thái

- Phó bí thư chi bộ: TS. Chu Thành Huy

- Chi ủy viên: ThS. Nguyễn Ngọc Lan

II. Ban chủ nhiệm Khoa Du lịch

- Phụ trách Khoa: PGS. TS. Phạm Thị Phương Thái

- P. Trưởng Khoa:  TS. Chu Thành Huy 

III. Các bộ môn và tổ thực hành​ 

  1. Bộ môn Lữ hành  

- Phó trưởng Bộ môn phụ trách: Th.S. Hoàng Thị Phương Nga

- TS. Dương Thùy Linh

- ThS. Đàm Thị Tấm

- ThS. Trần Thế Dương

- ThS. Nguyễn Văn Tiến

- ThS.Nguyễn Thị Suối Linh

- ThS. Đỗ Tuyết Ngân

- PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái

  2. Bộ môn Nhà hàng - Khách sạn

- ThS. Nguyễn Ngọc Lan

- ThS. Phùng Thị Kim Anh

- ThS. Lê Thị Anh

- TS. Mai Thị Hồng Vĩnh

- ThS. Đào Thị Hồng Thúy

- ThS. Nguyễn Hồng Vân

- CN. Đỗ Huyền Trang

  3. Bộ môn Địa lý Du lịch

- Trưởng bộ môn: TS. Đỗ Thị Vân Hương

- TS. Chu Thành Huy

- ThS. Phạm Thị Hồng Nhung

- ThS. Trần Hoàng Tâm

- ThS. Vũ Thị Phương

- NCS. ThS. Phan Phạm Chi Mai

- NCS. ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

IV. Trợ lý 

              Trợ lý đào tạo, NCKH: ThS. Phùng Thị Kim Anh

              Trợ lý công tác HSSV: ThS. Phạm Thị Hồng Nhung

V. Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên                

Chủ tịch công đoàn: ThS. Trần Hoàng Tâm

Bí thư đoàn thanh niên: ThS. Nguyễn Văn Tiến

VI. Văn phòng khoa: 

Văn phòng khoa: CN. Nguyễn Vân Anh

 


Bài viết liên quan