Điểm lại những hoạt động ngoại khóa của sinh viên ngành du lịch trong năm 2017


Nhằm thúc đẩy lòng yêu nghề và tạo cơ hội cọ xát nghề cho sinh viên ngành du lịch, trong năm vừa qua, khoa Du lịch – Đại học Khoa học Thái Nguyên đã tổ chức một số những hoạt động ngoại khóa hết sức ý nghĩa cho sinh viên ngành. Điểm lại những hoạt động ngoại khóa cũng là nhắc lại những thành quả mà thầy và trò ngành du lịch đã làm được.

1.     Tổ chức ngoại khóa thực tế môn học

Trên thực tế, các lớp của ngành Du lịch mỗi năm đều có những môn học có học phần thực tế. Trong đó, giảng viên ngành du lịch sẽ là người phụ trách đưa sinh viên đi thực tế theo hình thức hoạt động ngoại khóa, điều này vừa làm thay đổi không gian học tập, vừa tạo điều kiện thực hành, thực tế môn học cho sinh viên. Trong năm 2017, có một số môn học đã tổ chức ngoại khóa khá hiệu quả như Quản trị kinh doanh du lịch, Tiếng Anh du lịch,..

 

2.     Tổ chức thực tế chuyên môn

Cũng như thực tế môn học, thực tế chuyên môn là một hoạt động thường niên của ngành du lịch. Trong đó, sinh viên bắt buộc phải thực hành nghề theo sự chỉ dẫn của các giảng viên hướng dẫn. Ngoài ra, những điểm đến của các hoạt động ngoại khóa thực tế chuyên môn cũng là sự khám phá vô tận của các sinh viên ngành du lịch.

 

3.     Tổ chức teambuilding

Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến nay, khoa Du lịch tổ chức liên tiếp các buổi teambuilding như Sắc màu du lịch, Cung đường mùa xuân,… và gần đây nhất là Vươn ra biển lớn. Nhìn chung, với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, sinh viên toàn ngành vô cùng hào hứng với các hoạt động này. Mặt khác, thông qua các chương trình này, sinh viên được thực hành nghề, được cọ xát nghề.

 

4.     Cùng các hoạt động khác

Ngoài ra, ngành du lịch cũng tham gia các hoạt động có ý nghĩa khác như: Tình nguyên, đưa sinh viên di thực tế tại các công ty du lịch và khách sạn trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mặt khác, từng khóa học đều tổ chức các buổi ngoại khóa riêng, nhằm tăng tính đoàn kết của các thành viên trong lớp và bổ trợ kiến thức về điểm đến cho mình.


Bài viết liên quan