Cựu sinh viên thành đạt ngành du lịch


GƯƠNG MẶT CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT NGÀNH DU LỊCH

1. Trần Xuân Mạnh
- Cựu sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành K9 (2011 – 2015)
- Chức vụ: Giám đốc
- Đơn vị công tác: Công ty Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PAI Thái Nguyên.
 
 
2. Phạm Ngọc Huy
- Cựu sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành K9 (2011 – 2015)
- Chức vụ: Điều hành
- Đơn vị đang công tác: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Lễ Trường Thái Nguyên.
 
3. Tạ Thị Oanh
- Cựu sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành K9 (2011 – 2015)
- Chức vụ: Giám đốc điều hành
- Đơn vị công tác:Khách sạn Hoàng Mấm Thái Nguyên.
 
4. Phạm Văn Nguyên
- Cựu sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành K9 (2011 – 2015)
- Chức vụ: Quản lý
- Đơn vị công tác: Tập đoàn Vingroup Hà Nội.
 
5. Tạ Văn Mạnh
- Cựu sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành K10 (2012 – 2016)
- Chức vụ: Điều hành
- Đơn vị công tác: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ quốc tế Cường Kiên Bắc Ninh.
 
6. Vũ Văn Tiến
- Cựu sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành K10 (2012 – 2016)
- Chức vụ: Phó giám đốc
- Đơn vị công tác: Công ty TNHH du lịch quốc tế Âu Lạc Thái Nguyên.
 
7. Dương Thị Loan
- Cựu sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành K10 (2012 – 2016)
- Chức vụ: Hướng dẫn viên 
- Đơn vị công tác: Công ty TNHH du lịch quốc tế Âu Lạc Thái Nguyên.
 
 
8. Hoàng Thế Tùng
- Cựu sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành K10 (2012 – 2016)
- Chức vụ: Giám sát nhà hàng
- Đơn vị công tác: Tổ hợp Ẩm thực và Hội nghị Sumvilla Hà Nội
 
9. Nguyễn Khánh Ly
- Cựu sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành K11 (2013 – 2017)
- Chức vụ: Nhân viên điều phối bộ phận buồng
- Đơn vị công tác: Khách sạn Mường Thanh Luxury Mộc Châu, Sơn La.
 
 
10. Nguyễn Văn Chung
- Cựu sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành K11 (2013 – 2017)
- Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh
- Đơn vị công tác: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Monisa travel.
 
 
11. Nguyễn Thị Ngọc
- Cựu sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành K11 (2013 – 2017)
- Chức vụ: Nhân viên
- Đơn vị công tác: FLC Luxury Hotel Sầm Sơn.
 
 
12. Nguyễn Hải Hưng
- Cựu sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành K11 (2013 – 2017)
- Chức vụ: Bartender
- Đơn vị công tác: Uyên coffee và H2in coffee.
 

Bài viết liên quan