Tốt nghiệp THPT 2020: Hình thức thi giữ ổn định như năm 2019


 
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 22/4/2020; căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và thời hạn có hiệu lực của Luật Giáo dục 2019 (có hiệu lực từ 1/7/2020) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (có hiệu lực từ 1/7/2019), Bộ GD&ĐT đã xây dựng và hoàn thiện phương án thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2020.

Tổ chức trong 2 ngày với 4 buổi thi

Theo đó, Bộ GD&ĐT phân cấp cho các địa phương tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Mục đích là tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, từ đó điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học trong các nhà trường.

Đối tượng dự thi là người học đã hoàn thành chương trình THPT hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT trong năm học 2019-2020; người học đã hoàn thành chương trình THPT; người học đã tốt nghiệp trung cấp và các đối tượng khác được Bộ GD&ĐT cho phép dự thi (gọi chung là thí sinh tự do).

Về bài thi: tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN) và Khoa học xã hội (KHXH). Mỗi bài thi tổ hợp có điểm toàn bài để xét công nhận tốt nghiệp THPT và điểm các môn thành phần để hỗ trợ khai thác sử dụng kết quả thi để tuyển sinh ĐH, CĐ.

Hình thức thi giữ ổn định như năm 2019. Theo đó, các bài Toán, Ngoại ngữ, KHTN, KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng. Thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Kết quả bài làm của thí sinh trên phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính do Bộ GD&ĐT cung cấp. Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Bài thi Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút; Toán: 90 phút; Ngoại ngữ: 60 phút; bài thi KHTN, KHXH: 50 phút đối với mỗi bài thi thành phần.

Kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày với 4 buổi thi: 1 buổi thi Ngữ văn, 1 buổi thi Toán, 1 buổi thi Ngoại ngữ và 1 buổi thi bài thi tổ hợp.

Nội dung thi nằm trong Chương trình giáo dục THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12; phù hợp với nội dung tinh giản chương trình đã được Bộ GDĐT công bố.

Bộ GDĐT xây dựng và cung cấp đề thi cho các địa phương để tổ chức thi đồng loạt cùng một thời điểm trong cả nước nhằm đảm bảo mặt bằng chất lượng chung trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

 

Ảnh minh họa/ INT

Địa phương chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi

Về công tác tổ chức thi (coi thi, chấm thi, phúc khảo), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là các địa phương) chịu trách nhiệm tổ chức Kỳ thi ở địa phương mình bảo đảm an toàn, nghiêm túc.

Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế và hướng dẫn công tác thi; hướng dẫn và tổ chức thanh tra, giám sát công tác tổ chức thi, xét tốt nghiệp THPT tại các địa phương.

Bộ GD&ĐT xây dựng và cung cấp các phần mềm ứng dụng và đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin cho các khâu tổ chức thi và sử dụng kết quả thi. Các phần mềm được thiết kế đảm bảo an toàn, bảo mật, phục vụ tốt nhất cho quá trình tổ chức thi và sử dụng kết quả thi.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện Quy chế thi trong tất cả các khâu của Kỳ thi tại các địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định và cử các đoàn do Thanh tra tỉnh/thành phố chủ trì đến làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thực hiện Quy chế thi trong tất cả các khâu của Kỳ thi tại địa phương. Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh ra quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chế thi trong tất cả các khâu của Kỳ thi tại Hội đồng thi.

Về công tác tuyển sinh ĐH, CĐ, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, công tác tuyển sinh được các cơ sở giáo dục ĐH triển khai theo tinh thần tự chủ, đúng quy định của Luật Giáo dục đại học, với các phương thức tuyển sinh khác nhau như sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả học THPT (học bạ), phỏng vấn, kiểm tra,… hoặc bổ sung các cách đánh giá khác để tuyển sinh cho phù hợp.

Căn cứ tình hình kiểm soát dịch bệnh hiện nay và dự báo tình hình diễn biến của dịch bệnh thời gian tới; trên cơ sở đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Phương án, tham khảo ý kiến các địa phương, cơ sở giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT chủ động chuẩn bị kỹ để sẵn sàng chỉ đạo và phối hợp với các địa phương tổ chức an toàn, nghiêm túc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo phương án đã nêu.

 


Bài viết liên quan