TIÊU CHUẨN NGHỀ DU LỊCH VIỆT NAM - VTOS 2007 - NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG


TIÊU CHUẨN VTOS 2007 - NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG
Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch
Việt Nam (Tiêu chuẩn VTOS) - Nghiệp vụ Nhà hàng cơ bản dành cho nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn hoặc trong cơ sở tương tự, với trách nhiệm sắp xếp nhà hàng, phục vụ các món ăn và đồ uống trong nhà hàng, khách sạn, phòng họp, theo các kiểu gọi theo món hoặc ăn tự chọn, và phục vụ tại phòng khách hoặc phục vụ hội nghị.
Tiêu chuẩn Nghiệp vụ Nhà hàng được thiết kế kết hợp hài hòa với các tiêu chuẩn
quốc tế hiện hành, được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của ngành du lịch VIệt Nam và có thể áp dụng linh hoạt vào các loại hình cơ sở lưu trú khác nhau. 

Chi tiết tải tại đây

Chi tiết xem video tại: https://www.youtube.com/watch?v=BdX5kNjGE_M&list=PLCAB2A062031EE86E&index=6
 


Bài viết liên quan