Thông tin tuyển sinh ngành Địa lý tự nhiên, chương trình đào tạo "Hệ thống thông tin Địa lý"


Thông tin tuyển sinh trình độ đại học

Ngành đào tạo: Địa lý tự nhiên

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ

 

Thẻ mô tả: Chương trình đào tạo Hệ thống thông tin địa lý (GIS) nhằm mục đích đào tạo cử nhân hệ thống thông tin địa lý có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động thời đại 4.0. 

 

1. Thông tin chung:

- Tên ngành (cấp bằng): Cử nhân Địa lý tự nhiên (physical Geography)

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Mã ngành: 7440217

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổng số tín chỉ: 135

- Tổ hợp môn thi/xét tuyển: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04)

Ngữ văn, Địa lý, GDCD (C20)

 

2. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo Hệ thống thông tin địa lý (của ngành Địa lý tự nhiên) nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, vừa có kỹ năng nghề nghiệp, tác phong tốt, vừa có năng lực làm việc hiệu quả trong các công ty, doanh nghiệp. Sinh viên có năng lực ứng dụng hệ thông tin địa lý trong quản lý tài nguyên môi trường, lập trình GIS, xây dựng các bản đồ số, bản đồ trực tuyến, xử lý ảnh viễn thám và ứng dụng các phần mềm hiện đại trong Quản lý, khai thác các nguồn tài nguyên, môi trường, quản lý tai biến thiên nhiên; trong lĩnh vực Quy hoạch phát triển kinh tế; Địa chính; trong phân tích, khai thác không gian; trong quản lý, khai thác, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ khai thác Tài nguyên, phát triển Du lịch, ngành Nông nghiệp thời kỳ 4.0,…

3. Một số học phần (môn học) đặc trưng của CTĐT:

Chương trình đào tạo Hệ thống thông tin địa lý được xây dựng một cách mềm dẻo, linh hoạt và cập nhật theo hướng tinh giản số giờ lý thuyết, dành nhiều thời gian cho sinh viên thảo luận, thực hành, làm các bài tập, tự nghiên cứu theo nhóm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học; đảm bảo sinh viên tốt nghiệp vừa có kiến thức, năng lực, nghiệp vụ nghề, vừa có kỹ năng nghề nghiệp tốt để làm việc.

* Cam kết về kiến thức và kỹ năng:

  • Hết năm thứ nhất, sinh viên có kiến thức địa tin học ứng dụng căn bản và kiến thức tổng quan về việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong khai thác tài nguyên. Năm học đầu sinh viên được thực hành nghiên cứu các phần mềm GIS trong khai thác, phát triển du lịch và kiểm soát sản phẩm nông nghiệp.
  • Hết năm thứ 2: sinh viên được đào tạo kiến thức, kỹ năng về lập trình GIS, trắc địa, bản đồ số, thiết kế và ứng dụng hệ thông tin địa lý trong quy hoạch và quản lý tài nguyên, môi trường, nông nghiệp hay du lịch. Sinh viên được thực tế nghề tại các cơ quan, doanh nghiệp.
  • Hết năm thứ 3: sinh viên được đào tạo kiến thức chuyên ngành chuyên sâu với hai chuyên ngành chính: Hệ thông tin địa lý trong phát triển du lịch và Hệ thông tin địa lý trong phát triển nông nghiệp; được đào tạo, thực hành thiết kế, ứng dụng và vận dụng phần mềm GIS hiện đại trong phát triển du lịch hay quản lý sản phẩm nông nghiệp. Cuối năm học, sinh viên được thực tế làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp.
  • Hết năm thứ 4: sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn sâu, nghiệp vụ, ngoại ngữ, có thể tự tin làm việc ở các lĩnh vực tại các cơ quan, doanh nghiệp theo định hướng chuyên ngành sinh viên đã học.

* Thực hành, thực tập, thực tế:

  • Tỷ lệ thực hành chuyên môn là 40%; thực tập, thực tế chuyên môn tại các công ty, doanh nghiệp là trên 10% tổng dung lượng chương trình đào tạo.
  • Ngay từ năm thứ hai, sinh viên đã có cơ hội được đi thực tế chuyên môn, rèn nghề tại các công ty, doanh nghiệp viễn thám, phòng tin học tại các Công ty đo đạc, quan trắc, phòng nghiệp vụ thuộc khối doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Trong năm thứ 3 và 4, sinh viên đi thực tập tại các công ty, cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực Du lịch số, cơ quan quản lý nông nghiệp, doanh nghiệp khai thác tài nguyên, nghiên cứu môi trường, quy hoạch, địa chính… do nhà trường hoặc do sinh viên tự liên hệ.

- Đồng thời, Nhà trường, Khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, thể dục thể thao, thực tập thực tế để trang bị các kỹ năng mềm cơ bản và chuyên sâu cho sinh viên.

Cam kết sinh viên sau khi ra trường có đầy đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và thái độ sống tích cực đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng cho các vị trí công việc. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm từ 70-80%.

4.Vị trí việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại:

- Các doanh nghiệp: Lập trình viên, kiểm duyệt các phần mềm GIS; cán bộ thiết kế, xây dựng bản đồ; thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng GIS.

- Làm chuyên viên, cán bộ quản lý tại các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, thành phố, huyện, thị xã như: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý các dự án đầu tư xúc tiến và phát triển du lịch, nông nghiệp...

- Làm chuyên viên, cán bộ quản lý tại các Viện, các công ty (công ty khai thác tài nguyên, công ty môi trường, công ty du lịch (phát triển du lịch số - du lịch thông minh)....), trung tâm xây dựng dự án phát triển kinh tế, quy hoạch sử dụng đất; lập trình viên, kiểm duyệt các phần mềm GIS, cán bộ đo đạc, thiết kế, xây dựng bản đồ số, bản đồ trực tuyến; thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng GIS.

- Làm chuyên viên, cán bộ quản lý trong các dự án phát triển, các tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ, các công ty, doanh nghiệp kinh tế, xã hội về du lịch, tài nguyên - môi trường, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, bản đồ, GIS, viễn thám.

- Các cơ quan nghiên cứu và đào tạo: Làm chuyên gia, cán bộ nghiên cứu trong các viện nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng, thực hiện khai thác ứng dụng bản đồ, hệ thông tin địa lý về du lịch, tài nguyên- môi trường trong phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, Quy hoạch đất đai, nông nghiệp, quy hoạch kinh tế - xã hội của một địa phương…

- Thực tập nghề ở nước ngoài: Sinh viên trong và sau khi tốt nghiệp có cơ hội lựa chọn thực tập nghề nâng cao nghề nghiệp, tiếng Anh có hưởng lương. Khoa có chương trình hợp tác trao đổi lưu học sinh hàng năm với các cơ sở đào tạo tại các nước Singgapore, Israel, Tây Ban Nha, Nhật Bản….

5. Thông tin khác:

- Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

TS. Đỗ Thị Vân Hương, SĐT:  0917758595

6. Hình thức xét tuyển

- Xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia.

- Xét tuyển theo học bạ

7. Địa chỉ tra cứu thông tin:

- Website: http://tnus.edu.vn

- Website tuyển sinh: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/

- http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/xet-tuyen-theo-diem-thi-thpt

 - http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/xet-tuyen-theo-hoc-ba-thpt

 

 


Bài viết liên quan