THÔNG TIN TUYỂN SINH: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO "KHAI THÁC DU LỊCH THÔNG MINH (NGÀNH ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN)


GIỚI THIỆU CHUNG

Ngành đào tạo: Địa lí tự nhiên

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: KHAI THÁC DU LỊCH THÔNG MINH (Tên tiếng Anh: SMART TOURISM EXPLOITATION)

Thẻ mô tả: Chương trình đào tạo KHAI THÁC DU LỊCH THÔNG MINH nhằm mục đích đào tạo cử nhân địa lý có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động DU LỊCH thời đại 4.0. 

1. Thông tin chung:

 Chương trình đào tạo:

 KHAI THÁC DU LỊCH THÔNG MINH

 Ngành đào tạo:

   Địa lí tự nhiên (Physical Geography)

 Mã ngành:

   7440217

Trình độ đào tạo:

   Đại học

 Thời gian đào tạo:

   4 năm

 Tổng số tín chỉ:

   135

 Tổ hợp môn thi/xét tuyển

   Toán, Lí, Hóa (A00)

   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

   Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04)

   Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20)

 SĐT Phụ trách Khoa:

 (PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái)

   0913.354.944

SĐT Giảng viên tư vấn:

  • TS. Đỗ Thị Vân Hương
  • TS. Chu Thành Huy
  • ThS. Phạm Thị Hồng Nhung
  • ThS. Vũ Thị Phương 

 

 0917.758.5950

 945.374.116

 0906.158.828

 0987.140.022


2. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo Khai thác du lịch thông minh hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động ngành Du lịch trong thế kỷ XXI, có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức chuyên môn vững vàng, năng lực làm việc hiệu quả trong các công ty, doanh nghiệp du lịch và du lịch số. Sinh viên có thể khai thác, ứng dụng công nghệ du lịch, hệ thông tin địa lí phục vụ phát triển ngành Du lịch thời kỳ 4.0.

3. Mô tả khái quát chương trình đào tạo

CTĐT Khai thác du lịch thông minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về địa lí du lịch, du lịch thông minh, kỹ năng khai thác, tạo lập và thực hành các phần mềm du lịch số, thành lập bản đồ du lịch, xây dựng website du lịch, bộ cơ sở dữ liệu du lịch và ứng dụng hệ thông tin địa lí (GIS) trong phát triển du lịch. Đồng thời chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành nghề tại trường và doanh nghiệp. Từ năm thứ nhất, người học sẽ tham gia thực tế, thực tập tại các cơ sở kinh doanh, quản lí  du lịch. Sinh viên sẽ được đánh giá kết quả đào tạo theo chuẩn từng năm học.

* Các học phần đặc trưng của CTĐT bao gồm các học phần: Du lịch thông minh, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu du lịch, Phân tích không gian du lịch, Lập trình di động, Lập trình GIS, Ứng dụng phần mềm GIS trong du lịch, Chỉ dẫn địa lí cho du lịch, Bản đồ du lịch số và thế giới ảo, Thị trường du lịch điện tử, Công nghệ cung cấp dịch vụ du lịch dựa trên vị trí địa lí, Thiết kế website Du lịch, Biên tập thông tin du lịch, Du lịch trải nghiệm.

* Cam kết về kiến thức và kỹ năng:

Tích lũy đủ 135 tín chỉ bao gồm các học phần theo chương trình đào tạo với các khối kiến thức, cơ bản, cơ sở ngành và chuyên chuyên ngành theo từng năm học:

- Hết năm thứ nhất:

+ Sinh viên hiểu được kiến thức cơ bản về địa lí, du lịch, địa tin học ứng dụng và khai thác, ứng dụng công nghệ du lịch, hệ thống thông tin địa lí trong phát triển du lịch thông minh.

+ Sinh viên được học và thực hành nghiên cứu các phần mềm khai thác ứng dụng du lịch, phần mềm GIS trong phát triển du lịch thông minh, được học tập thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp du lịch.

+ 20% sinh viên giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh.

- Hết năm thứ hai:

+ Sinh viên được đào tạo kiến thức, kỹ năng về lập trình di động, lập trình GIS; xây dựng bản đồ du lịch số, có năng lực xây dựng bộ cơ sở dữ liệu du lịch.

+ Hình thành kỹ năng xây dựng hình ảnh bản thân phù hợp với vị trí nghề

+ Sinh viên được thực tế nghề tại các cơ quan, doanh nghiệp du lịch.

+ 50% sinh viên có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh (trong đó 20% giao tiếp thành thạo)

- Hết năm thứ ba:

+ Sinh viên được đào tạo kiến thức chuyên sâu về khai thác, phát triển du lịch thông minh; có năng lực ứng dụng công nghệ du lịch, hệ thông tin địa lí trong quy hoạch và quản lí, khai thác du lịch; thiết kế, thành lập và vận dụng các phần mềm (bao gồm các phần mềm GIS) phát triển du lịch.

+ Được thực hành làm việc, công tác viên, làm part time tại các cơ quan, doanh nghiệp.

+ 100% sinh viên có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh (trong đó 50% sinh viên có thể sử dụng tiếng Anh trong thực hành nghề nghiệp).

- Hết năm thứ tư:

+ Sinh viên được hoàn thiện kiến thức chuyên sâu về nghề và nghiệp vụ du lịch, xây dựng chỉ dẫn địa lí trong du lịch, khai thác thị trường du lịch điện tử, ứng dụng công nghệ số thiết kế website du lịch và trải nghiệm du lịch.

+ Sinh viên thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp du lịch.

+ Ít nhất 50% sinh viên thành thạo tiếng Anh trong thực hành nghề nghiệp.

* Thực hành, thực tập, thực tế:

- Thời lượng thực hành nghề, thực tập, thực tế là 60% chương trình đào tạo.

- Từ năm thứ nhất, sinh viên đã có cơ hội được đi học tập thực tế chuyên môn, rèn nghề tại các công ty, doanh nghiệp du lịch, phòng nghiệp vụ du lịch, phòng văn hóa thông tin du lịch thuộc khối cơ quan trong và ngoài tỉnh.

- Trong năm thứ 3 và 4, sinh viên đi thực tập, làm part time, cộng tác viên tại các công ty, cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực du lịch, cơ quan quản lí du lịch, doanh nghiệp du lịch… do nhà trường hoặc do sinh viên liên hệ.

- Nhà trường, Khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, thể dục thể thao, thực tập thực tế để trang bị các kỹ năng mềm cơ bản và chuyên sâu cho sinh viên.

4. Vị trí việc làm

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp, công ty du lịch với các vị trí:

+ Lập trình viên, kiểm duyệt các phần mềm hiện đại trong khai thác du lịch và GIS; thiết kế, xây dựng, khai thác và quản lí các website du lịch, các dự án ứng dụng công nghệ GIS tại công ty du lịch (phát triển du lịch số - du lịch thông minh).

+ Nhân viên phát triển marketing online; Nhân viên Sales; Hướng dẫn viên du lịch; Nhà tư vấn, thiết kế tour du lịch; Nhân viên công nghệ du lịch; Quản lí du lịch; Điều hành du lịch… thích ứng trong thời kỳ thương mại điện tử và kinh tế số. 

- Chuyên viên, cán bộ quản lí du lịch tại các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, thành phố, huyện, thị xã như: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban quản lí các dự án đầu tư xúc tiến và phát triển du lịch, Phòng Văn hóa Thể thao và Du lịch...

- Chuyên viên, cán bộ quản lí tại các Viện, Trung tâm xây dựng dự án liên quan đến lĩnh vực quy hoạch và phát triển du lịch; lập trình viên, kiểm duyệt các phần mềm GIS phục vụ du lịch; thiết kế, xây dựng bản đồ du lịch số, bản đồ du lịch trực tuyến

- Chuyên viên, cán bộ quản lí trong các dự án phát triển, các tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ, các công ty, doanh nghiệp kinh tế, xã hội về du lịch, du lịch số.

- Chuyên gia, cán bộ nghiên cứu, giảng viên trong các viện nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng về du lịch.

- Thực tập nghề ở nước ngoài: Sinh viên trong và sau khi tốt nghiệp có cơ hội lựa chọn thực tập nghề nâng cao nghề nghiệp, tiếng Anh có hưởng lương. Khoa có chương trình hợp tác trao đổi lưu học sinh hàng năm với các cơ sở đào tạo du lịch tại các nước Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan….

5. Thông tin khác

- Cán bộ tư vấn:  

SĐT Giảng viên tư vấn:

  • TS. Đỗ Thị Vân Hương
  • TS. Chu Thành Huy
  • ThS. Phạm Thị Hồng Nhung
  • ThS. Vũ Thị Phương 

 

0917.758.595

0945.374.116

0906.158.828

0987.140.022

- Các đường link:

Facebook của Khoa Du lịch: https://www.facebook.com/tourismtnus

Thông tin về Ngành và Chương trình đào tạo:

1.http://dulich.tnus.edu.vn/dao-tao/chi-tiet/thong-tin-tuyen-sinh-nganh-dia-ly-tu-nhien-chuong-trinh-dao-tao-khai-thac-du-lich-thong-minh#:  Chương trình đào tạo: Khai thác du lịch thông minh.

2.https://baotintuc.vn/du-lich/phat-trien-du-lich-thong-minh-la-mo-hinh-tat-yeu-20190102070653062.htm: Phát triển du lịch thông minh là mô hình tất yếu.

3.https://luatvietnam.vn/thong-tin/quyet-dinh-1671-qd-ttg-2018-de-an-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-linh-vuc-du-lich-169272-d1.html: Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 (Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt, 2018).

4. http://www.vtr.org.vn/phat-trien-du-lich-thong-minh-trong-boi-canh-cong-nghiep-40.html: Phát triển du lịch thông minh trong bối cảnh công nghiệp 4.0

5. http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/nganh-du-lich-co-hoi-viec-lam-rong-mo: Ngành Du lịch, cơ hội việc làm rộng mở

6. http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/hoc-sinh-lop-12-chon-nganh-du-lich-co-lo-that-nghiep

6. Đăng ký xét tuyển

- Tổ hợp môn xét tuyển:

* Toán Lí, Hóa (A00)

* Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

* Ngữ Văn, Toán, Địa lí (C04)

* Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân (C20)

- Hướng dẫn xét tuyển theo điểm thi tại đây.

- Hướng dẫn xét tuyển theo học bạ tại đây

 

 

 


Bài viết liên quan