VTOS 2013 - TIÊU CHUẨN VTOS NGHỀ VẬN HÀNH CƠ SƠ LƯU TRÚ NHỎ


Bộ Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - nghề Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ bao gồm ba bậc trình độ - từ nhân viên sảnh ở bậc 1 và 2 đến chủ sở hữu/người quản lý ở bậc 3.
Nhân viên làm việc trong các cơ sở lưu trú nhỏ phải có khả năng làm việc đa kỹ năng và linh hoạt vì họ cần cung cấp các dịch vụ khách sạn khác nhau cho khách hàng.Ngoài ra, chủ sở hữu/người quản lý thường phải xử lý nhiều nhiệm vụ từ tài chính, tiếp thị đến việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Cơ sở lưu trú nhỏ thường là các doanh nghiệp tư nhân được quản lý bởi chủ doanh nghiệp/chủ sở hữu và người chủ sở hữu kiểm soát chung các quyết định quan trọng. Nền tảng kiến thức, tính cách, giá trị, niềm tin, và giáo dục của chủ sở hữu một cơ sở lưu trú nhỏ sẽ có tác động đáng kể đối với định hướng chiến lược của doanh nghiệp. Trong việc vận hành cơ sở lưu trú nhỏ, mô tả công việc thường không được xác định rõ ràng và thường có nhiều sự trùng lặp về trách nhiệm của nhân viên ở các vị trí công việc khác nhau. Do đó, trách nhiệm của các cá nhân thường ít được xác định rõ ràng hơn so với các khách sạn lớn.

Các quy trình thủ tục trong cơ sở lưu trú nhỏ thường ít được cấu trúc chặt chẽ và ít có sự giao tiếp thông tin chính thức hơn. Điều đó có nghĩa là nhân viên đôi khi không theo dõi chi tiết như thu thập dữ liệu của khách, kiểm soát chi phí và giao tiếp với những người khác.
Một đặc tính quan trọng của việc vận hành cơ sở lưu trú nhỏ là thường chú trọng vào hoạt động thường nhật. Do các nguồn lực tài chính và nhân lực thường bị hạn chế, các cơ sở  lưu trú nhỏ thường tập trung giải quyết vấn đề ngắn hạn và cân đối thu chi, trái ngược với cách tiếp cận dài hạn.

Phần lớn các cơ sở lưu trú nhỏ không thấy được tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển kỹ năng. Thông thường, chủ sở hữu nghĩ rằng đầu tư vào đào tạo là lãng phí tiền bạc và lo ngại việc nhân viên đã qua đào tạo sẽ rời khỏi khách sạn khi trình độ kỹ năng của họ được nâng cao.

Khách nghỉ tại các cơ sở lưu trú nhỏ mong đợi dịch vụ thân thiện hơn, nhưng điều này không phải luôn luôn được đảm bảo dịch vụ tốt. Nâng cao chất lượng dịch vụ của các cơ sở lưu trú nhỏ phụ thuộc vào công tác đào tạo phi chính quy, đào tạo tại chỗ hơn là đào tạo chính quy. Vì vậy, Tiêu chuẩn VTOS nghề vận hành cơ sở lưu trú nhỏ sẽ hỗ trợ và giúp đỡ các chủ sở hữu nâng cao chất lượng dịch vụ và đội ngũ nhân viên, từ đó giúp phát triển kinh doanh và xây dựng danh tiếng của khách sạn, doanh nghiệp và thu hút nhiều hoạt động kinh doanh thông qua giới thiệu trực tiếp hoặc bằng văn bản.

Tải tài liệu tại đây.

==============================

KHOA DU LỊCH TNUS: Tuyển sinh 06 chương trình đào tạo đại học năm 2020

- CTĐT chất lượng cao: Quản trị Khách sạn và Resort.

- CTĐT Quản trị Nhà hàng - Khách sạn.

- CTĐT Quản trị Lữ hành.

- CTĐT Nhà hàng - Khách sạn.

- CTĐT Hướng dẫn Du lịch.

- CTĐT Khai thác du lịch thông minh.

Xem thông tin tuyển sinh tại:

- http://dulich.tnus.edu.vn/dao-tao/dai-hoc-chinh-quy

- http://tuyensinh.tnus.edu.vn/academic

- Fanpage Khoa du lịch: https://www.facebook.com/tourismtnus/

 


Bài viết liên quan