GIÁO TRÌNH: VIỆT NAM VĂN HÓA VÀ DU LỊCH


Giáo trình cung cấp cho sinh kiên kiến thức về văn hóa Việt Nam, ứng dụng kiến thức văn hóa trong Du lịch.

Chi tiết các bạn:

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY.

==============================

KHOA DU LỊCH TNUS: Tuyển sinh 06 chương trình đào tạo đại học năm 2020

- CTĐT chất lượng cao: Quản trị Khách sạn và Resort.

- CTĐT Quản trị Nhà hàng - Khách sạn.

- CTĐT Quản trị Lữ hành.

- CTĐT Nhà hàng - Khách sạn.

- CTĐT Hướng dẫn Du lịch.

- CTĐT Khai thác du lịch thông minh.

Xem thông tin tuyển sinh tại:

http://dulich.tnus.edu.vn/dao-tao/dai-hoc-chinh-quy

http://tuyensinh.tnus.edu.vn/academic

- Fanpage Khoa du lịch: https://www.facebook.com/tourismtnus/


Bài viết liên quan