2007_VTOS_NGHIỆP VỤ BUỒNG


Chi tiết tải tài liệu tại đây:

Xem Video tại: https://www.youtube.com/watch?v=dMdvDzcOlTI&list=PLCAB2A062031EE86E&index=1

Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (tiêu chuẩn VTOS) - Nghiệp vụ Buồng dành cho nhân viên buồng làm việc trong khách sạn hoặc trong cơ sở kinh doanh lưu trú, với trách nhiệm vệ sinh phòng ngủ, phòng tắm của khách và các khu vực công cộng.
Tiêu chuẩn Nghiệp vụ Buồng được thiết kế kết hợp hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành, được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của ngành du lịch Việt Nam và có thể áp dụng linh hoạt vào các loại hình cơ sở lưu trú khác nhau.  

 

TÓM TẮT CÔNG VIỆC

Nhân viên buồng trong khách sạn hoặc cơ sở tương tự có nhiệm vụ làm sạch và phục vụ tại các khu vực công cộng, phòng ngủ và phòng tắm của khách.

CHỨC DANH

 

Thông thường, những người làm công việc này được gọi là:

•           Nhân viên buồng

•           Nhân viên chỉnh trang buồng

•           Nhân viên vệ sinh khu vực công cộng

DANH MỤC CÔNG VIỆC VÀ PHẦN VIỆC

Công việc 1: Chuẩn bị ca làm việc

1. Chuẩn bị nhận ca làm việc

2. Vệ sinh cá nhân

3. Các nguyên tắc vệ sinh

4. Các thuật ngữ về tình trạng buồng

5. Cách sử dụng báo cáo tình trạng buồng

6. Thuật ngữ Nghiệp vụ buồng

7. Cách sử dụng máy nhắn tin và bộ đàm

8. Cách sử dụng chìa khoá

9. An nhinh và an toàn trong công việc

10. Sơ đồ tổ chức khách sạn

11. Sơ cứu và phản ứng với các tình huống khẩn cấp

Công việc 2: Săp xếp xe đẩy

1. Nhận đồ vải khăn tắm

2. Các loại đồ vải và khăn tắm

3. Loại buồng và loại giường

4. Nhận các vật dụng cung cấp cho buồng

5. Các vật dụng trong buồng

6. Sử dụng xe đẩy

7. Hiểu biết về cãc thiết bị

8. Nhận các công cụ và hoá chất tẩy rửa

9. Hiểu biết về các công cụ và chất tẩy rủa

Công việc 3: Sử dụng điện thoại

1. Trả lời điện thoại

2. Chuyển cuộc gọi

3. Ghi lại lời nhắn

4. Quy trình nhắn tin bộ đàm

Công việc 4: Chăm sóc khách hàng

1. Chăm sóc khách

2. Xử lý phàn nàn của khách

3. Các từ tiếng Anh

Công việc 5: Đối phó với sinh vật gây hại

1. Xử lý côn trùng và sinh vật gây hại

Công việc 6: Dọn vệ sinh không thuờng xuyên

1. Dọn vệ sinh không thuờng xuyên

Công việc 7: Loại bỏ vết bẩn

1. Loại bỏ vết bẩn

Công việc 8: Dọn vệ sinh khu vực công cộng

1. Định nghĩa khu vực công cộng

2. Quy trình dọn vệ sinh khu vực công cộng

Công việc 9: Dọn buồng khách đã trả

1. Vào buồng

2. Các buớc dọn vệ sinh từ :1 - 6

3. Cách tháo ga giuờng: buớc 7

4. Cách trải ga giường :buớc 8

5.  Cách gấp vuông góc giường :bước 9

6.  Cách thay đổi vỏ gối: buớc 10

7.  Cách làm sạch bụi trong buồng và bề mặt :bứơc 11

8.  Các buớc dọn vệ sinh thuờng xuyên từ 12 - 17

9.  Quy trình bổ sung khi buồng

10. Tiết kiệm điện và nước

Công việc 10: Dọn phong tắm

1. Các buớc dọn vệ sinh từ 1 - 10

2. Vệ sinh bồn rửa tay ,các dụng cụ và khu vực xung quanh

4. Vệ sinh bồn cầu

5. Bổ xung các đồ dùng trong phòng tắm

6. Dọn sẵn phòng tắm

Công việc 11: Dọn buồng đã có khách

1. Quy trình dọn buồng đã có khách

2. Vào buồng

3. Các bước dọn vệ sinh từ 1 - 6

4. Cách tháo ga giuờng: buớc 7

5. Cách trải ga giường :buớc 8

6. Cách gấp vuông góc giường :bước 9

7. Cách thay đổi vỏ gối: buớc 10

8. Cách làm sạch bụi trong buồng và bề mặt :bứơc 11

9. Các buớc dọn vệ sinh thuờng xuyên từ 12 - 17

10. Quy trình bổ sung khi buồng

11. Vệ sinh buồng VIP

Công việc 12: Cung cấp dịch vụ chỉnh trang buồng

1. Các bước phục vụ chỉnh trang buồng từ 1 - 8

Công việc 13: Dọn buồng trống sạch

1. Quy trình dọn buồng trống sạch từ 1 - 10

Công việc14: Xử lý đồ giặt là và đò giặt khô của khách

1. Quy trình các danh mục

2. Xử lý đồ giặt là và đồ giặt khô của khách

Công việc 15: Xử lý việc chuyển / đổi buồng

1. Cách xử lý việc chuyển/ đổi buồng

2. Cách xử lý việc trả buồng muộn

Công việc 16: Kết thúc ca làm việc

1. Tầm quan trọng khi kết thúc ca làm việc

2. Các buớc kết thúc ca làm việc từ 1 - 6

3. Các buớc kết thúc bàn giao ca cuối từ 17 - 24


Bài viết liên quan