2007_VTOS_ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NHỎ


Người quản lý khách sạn nhỏ chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp các hoạt động hàng ngày của khu vực trực tiếp và gián tiếp phục vụ khách, có thể bao gồm cả bộ phận Lễ tân, Buồng, Ăn uống, Kế toán, Nhân sự, Marketing và bán hàng… Những nhiệm vụ cụ thể hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng liên quan đến các hoạt động trên của mỗi khách sạn rất khác nhau. Người quản lý phải có năng lực để chỉ đạo, phối hợp và kiểm tra các công việc được mô tả trong tài liệu này.

Chi tiết tài liệu, tải tại đây

Xem video tại: https://www.youtube.com/watch?v=iz-hdWc53v0&list=PLCAB2A062031EE86E&index=12


Bài viết liên quan