2007_VTOS_ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH


Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (Tiêu chuẩn VTOS) - Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch mô tả vị trí công việc cơ bản nhất của một Hướng dẫn viên có trách nhiệm tạo sự thoải mái, dễ chịu và đảm bảo an toàn cho mỗi cá nhân tham gia chương trình du lịch. Khi gặp tình huống bất ngờ hoặc khó khăn, Hướng dẫn viên sẽ là người đưa ra quyết định và tổ chức trợ giúp nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách.

Chi tiết tải tại đây

Xem Video tại: https://www.youtube.com/watch?v=wOsOguSZOnY&list=PLCAB2A062031EE86E&index=13


Bài viết liên quan