THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 LỚP DU LỊCH, QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH K16, K17


Các bạn sinh viên lớp Du lịch, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành K16, K17 xem chi tiết tiết học, phòng học theo Thời khóa biểu tại đây:

Lớp Du lịch K16, TKB HKII

Lớp Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành K16, TKB HKII

Lớp Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành K16B, TKB HKII

Lớp Du lịch K17, TKB HKII

Lớp Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành K17, TKB HKII


Thông báo khác