Đoàn đánh giá ngoài tiến hành khảo sát chính thức tại trường Đại học Khoa học


Thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, từ ngày 5 đến ngày 9/8/2022, Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiến hành khảo sát chính thức, đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.
Trong 5 ngày làm việc chính thức, Đoàn đánh giá ngoài sẽ tiến hành nghiên cứu hồ sơ minh chứng; tham quan các đơn vị trực thuộc; phỏng vấn Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, đội ngũ giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên; dự giờ các lớp học;... của 04 CTĐT: Luật, Du lịch, Công tác xã hội, Khoa học quản lý. 
Chi tiết về chương trình khảo sát của Đoàn đánh giá ngoài xem chi tiết link dưới đây.
Một số hình ảnh buổi khai mạc:

Bài viết liên quan