KHOA DU LỊCH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 – 2019


Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018 – 2019, Khoa Du lịch có 4 nhóm sinh viên được giao đề tài nghiên cứu. Trong ngày 23 tháng 04 năm 2019, Khoa Du lịch đã thành lập các Hội đồng nghiệm thu kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tại giảng đường 3B203.

Các vấn đề được sinh viên lựa chọn nghiên cứu khá thiết thực, mang tính thực tiễn cao, bao gồm:

- Nghiên cứu phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.

- Mô hình du lịch homestay ở Khu bảo tồn làng nhà dân tộc sinh thái Thái Hải (Thái Nguyên).

- Giải pháp phát triển dịch vụ du lịch tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

- Nghiên cứu phát triển du lịch nông nghiệp tại Vườn Quýt Hang Hú, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Qua tổ chức nghiệm thu, kết quả nghiên cứu cho thấy các sinh viên đã bước đầu có ý thức học tập, biết vận dụng các phương pháp nghiên cứu để triển khai một vấn đề nghiên cứu khoa học, chứng tỏ được khả năng tìm tòi, sáng tạo, tư duy logic, tự tin bảo vệ kết quả nghiên cứu trước hội đồng. Các đề tài nghiên cứu được sinh viên lựa chọn thể hiện sự quan tâm khá toàn diện đến các vấn đề phát triển du lịch trong nền kinh tế, hướng tới việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các điểm du lịch.

Kết quả nghiệm thu đánh giá 04 đề tài đều triển khai đúng tiến độ, trong đó, có 03 đề tài xếp loại giỏi và 01 đề tài xếp loại xuất sắc. Thông qua các hội đồng nghiệm thu, giảng viên trong Khoa đã có những góp ý, tư vấn cho các em về cách tiếp cận, lựa chọn phương pháp triển khai và cách trình bày một vấn đề khoa học theo đúng yêu cầu và có chất lượng.

Những sản phẩm nghiên cứu của các em phần nào có tính ứng dụng đến các vấn đề nghiên cứu tại điểm du lịch và là những tài liệu tham khảo hữu ích cho giảng viên, sinh viên trong quá trình giảng dạy, học tập của Khoa và Nhà trường. Từ đó, các giảng viên và sinh viên sẽ cùng trao đổi, giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

Ảnh 1. Buổi nghiệm thu đã diễn ra nghiêm túc và tích cực.

Ảnh 2. Hội đồng tiến hành nghiệm thu các đề tài

Ảnh 3. Nhóm đề tài đạt giải xuất sắc với Mô hình quy hoạch du lịch nông nghiệp tại Vườn Quýt Hang Hú, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Ảnh 4. Mô hình quy hoạch du lịch nông nghiệp Vườn Quýt Hang Hú, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Ảnh 5. Các nhóm nghiên cứu và Hội đồng nghiệm thu tại buổi nghiệm thu đề tài.

 


Bài viết liên quan