GIẢNG VIÊN DƯƠNG THÙY LINH BẢO VỆ THÀNH CÔNG LATS - ĐỀ TÀI: "SINH KẾ VÙNG GÒ ĐỒI CỦA NGƯỜI SÁN DÌU Ở TỈNH THÁI NGUYÊN".


Sáng ngày 25/04/2019, tại Viện Việt Nam học & Khoa học phát triển, ĐHQGHN, nghiên cứu sinh (NCS) Dương Thùy Linh đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, mã số 62220113, người hướng dẫn khoa học: HD1- PGS.TS. Lâm Bá Nam; HD2 - PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái.

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu, có hệ thống về sinh kế của người Sán Dìu bằng phương pháp tiếp cận liên ngành của khu vực học. Từ những phân tích cách thức ứng xử của tộc người với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội qua quá trình lao động sản xuất, luận án góp phần nhận diện diện mạo văn hóa tộc người Sán Dìu, đại diện cho cộng đồng cư dân sinh sống trên vùng gò đồi tỉnh Thái Nguyên.

Những kết quả chính của Luận án:

 - Luận án đưa ra cơ sở lý luận về sinh kế; mối quan hệ giữa sinh kế và văn hóa tộc người theo hướng nghiên cứu khu vực học;

- Luận án làm sáng tỏ diện mạo văn hóa gò đồi thông qua sự thích ứng của người Sán Dìu với sinh kế từ truyền thống đến hiện tại qua những ứng xử với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.

- Luận án đã phân tích những nguyên nhân và tác động đến sự chuyển dịch sinh kế và sự thích ứng trong đời sống văn hóa tộc người. Từ đó, góp phần vào quá trình hoạch định chính sách và giải pháp nhằm phát triển sinh kế tộc người bền vững, song song với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cộng đồng người Sán Dìu.

Trong niềm vui, xúc động và tự hào, NCS Dương Thùy Linh gửi lời cảm ơn chân thành tới người hướng dẫn khoa học, các thành viên trong Hội đồng chấm Luận án, quý thầy cô trong Ban Giám hiệu, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình đã động viên, cổ vũ để NCS hoàn thành tốt luận án Tiến sĩ và bảo vệ thành công.

      Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

 

 

 

 


Bài viết liên quan