Chương trình đào tạo khoa Du lịch


I. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 
 
Bạn muốn được kinh doanh du lịch? 
Bạn muốn được làm quản lý trong doanh nghiệp du lịch?
Bạn muốn được làm quản lý nhà hàng?
Bạn muốn được làm quản lý trong các khách sạn?
Câu trả lời của bạn nằm ở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 
Học gì? Theo học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, bạn sẽ được cung cấp những kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ về du lịch không chỉ qua sách vở và những bài giảng trên lớp mà còn qua những chuyến đi thực tế tới rất nhiều điểm du lịch trên cả nước và thực tế tại các nhà hàng- khách sạn, điểm du lịch, resort............
Làm gì? Sau khi tốt nghiệp bạn có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch, nhân viên điều hành, nhà quản lí tại các doanh nghiệp du lịch- khách sạn- nhà hàng- điểm du lịch- resort....hoặc tại các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.
 
1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo
- Tên ngành đào tạo:     
+ Tiếng Việt: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
+ Tiếng Anh: Tourism and Travel Management
- Mã số ngành đào tạo: 52340103
- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 04 năm
- Tên văn bằng tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Tourism and Travel Management
-   Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Khoa Du lịch- Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên)
 
2.  Mục tiêu đào tạo
2.1. Mục tiêu chung
-  Đào tạo cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; thái độ làm việc trách nhiệm, độc lập và hòa đồng với tập thể; yêu nước và tự hào dân tộc, có ý thức giữ gìn bảo vệ và phát huy nguồn tài nguyên du lịch; có khả năng làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài; yêu công việc làm dịch vụ du lịch.
2.2. Mục tiêu cụ thể
-  Nắm vững những kiến thức cơ bản của khoa học xã hội nhân văn, khoa học quản lý, quản trị kinh doanh, khoa học du lịch (văn hóa du lịch, địa lý du lịch, kinh tế du lịch...) cũng như những kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực khác nhau của hoạt động kinh doanh du lịch như quản trị lữ hành, quản trị nhà hàng, khách sạn, quản trị sự kiện.....
-  Thực hiện, quản lý, điều hành và giám sát các nghiệp vụ cơ bản trong các đơn vị kinh doanh du lịch; Thực hiện tốt các công việc liên quan đến marketing- thị trường cho các công ty lữ hành hoặc các khách sạn- nhà hàng...; Làm tốt công tác tổ chức, điều hành, quản lý tại các cơ quan quản lý du lịch...
3.  Thông tin tuyển sinh
-  Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Thái Nguyên
 

II. Ngành Du lịch

Bạn yêu mảnh đất hình chữ S và muốn được trở thành Hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu đến bạn bè khắp năm châu ?
Bạn muốn được trở thành Hướng dẫn viên du lịch và đưa du khách đến các Quốc gia trên thế giới..?
Bạn muốn được làm việc trong  những khách sạn đẳng cấp trên thế giới
Bạn muốn được trở thành những bartender trong các Bar chuyên nghiệp?
Bạn muốn được làm việc trong những nhà hàng sang trọng? 
Câu trả lời của bạn nằm ở ngành Du lịch
Học gì? Theo học ngành Du lịch, bạn sẽ được cung cấp những kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ về du lịch không chỉ qua sách vở và những bài giảng trên lớp mà còn qua những chuyến đi thực tế tới rất nhiều điểm du lịch trên cả nước và thực hành tại các nhà hàng- khách sạn, điểm du lịch, resort............
Làm gì? Sau khi tốt nghiệp bạn có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch, nhân viên điều hành, nhà quản lí tại các doanh nghiệp du lịch- khách sạn- nhà hàng- điểm du lịch- resort....hoặc tại các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.
1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo
- Tên ngành đào tạo:     
+ Tiếng Việt: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
+ Tiếng Anh: Tourism and Travel Management
- Mã số ngành đào tạo: 7810101
- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 04 năm
- Tên văn bằng tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Du lịch
+ Tiếng Anh: The Degree of Tourism 
-   Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Khoa Du lịch- Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên)
 
2.  Mục tiêu đào tạo
2.1. Mục tiêu chung
-  Đào tạo cử nhân ngành Du lịch có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; thái độ làm việc trách nhiệm, độc lập và hòa đồng với tập thể; yêu nước và tự hào dân tộc, có ý thức giữ gìn bảo vệ và phát huy nguồn tài nguyên du lịch; có khả năng làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài; yêu công việc làm dịch vụ du lịch.
2.2. Mục tiêu cụ thể
-  Nắm vững những kiến thức cơ bản của khoa học xã hội nhân văn, khoa học quản lý, quản trị kinh doanh, khoa học du lịch (văn hóa du lịch, địa lý du lịch, kinh tế du lịch...) cũng như những kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành khi lựa chọn phân ngành: Lữ hành- Hướng dẫn; Nhà hàng- Khách sạn.
-  Sau khi ra trường, đảm bảo điều kiện sẵn sàng làm tốt các công việc: Hướng dẫn viên du lịch; nhân viên văn phòng du lịch; lễ tân và nhiều vị trí khác khách sạn- nhà hàng; bartender chuyên nghiệp...; các công việc tại các cơ quan nhà nước về du lịch.
3.  Thông tin tuyển sinh
-  Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Thái Nguyên
 

Bài viết liên quan