THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

Quyết địnhcông nhận kết quả thi và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên ...

Quyết định công nhận kết quả thi và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên đợt ...

Thông báo về việc đăng ký học phần đại học hệ chính quy học kỳ I năm học 2020-2021

Đăng ký học phần đại học hệ chính quy học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo về việc thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên hệ chính quy ...

Thông báo về việc thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên hệ chính quy xét tốt ...

Thông báo về việc tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học cho sinh viên tháng ...

Thông báo về việc tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học cho sinh viên tháng ...

Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy

Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy

Thông báovề việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình

SV Đại học Thái Nguyên có cơ hội học cùng lúc hai chương trình, hồ sơ và điều kiện được học được ...