THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi “Thuyết minh di sản văn hóa”

Nhân dịp kỉ niệm 40 năm ngày Du lịch thế giới (27/09/1980-27/09/2020) và Lễ phát động ủng hộ di ...

THƯ NGỎ (Về việc phát động quyên góp, ủng hộ hiện vật văn hóa dân tộc xây dựng Phòng trưng ...

Năm học 2020 - 2021, Khoa Du lịch, trường Đại học Khoa học có kế hoạch xây dựng Phòng trưng bày ...

Thông báo nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên các khóa ...

Hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên các khóa 15, 16, 17 ,18.

Thông báo về việc tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với sinh ...

Về việc tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên khóa 15,16 ...

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học K18

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học K18

Thông báo về việc tổ chức Đại hội lớp năm học 2020 -2021

Tổ chức Đại hội lớp năm học 2020 -2021

Thông báo về việc sử dụng phần mềm sổ tay online năm học 2020-2021

Sử dụng phần mềm sổ tay online năm học 2020-2021

Thông báo về việc làm thẻ tích hợp Thư viện & TTHL

Thẻ tích hợp Thư viện & TTHL có giá trị quan trong đối với sinh viên TNUS trong qua trình học ...

Thông báo v/v thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID - 19 với sinh viên đầu năm học ...

Thông báo về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID - 19 với sinh viên đầu năm học mới ...

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2020-2021

Kế hoạch v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2020-2021

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính ...

Nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy.

Quyết định v/v công nhận kết quả thi và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho ...

Kết quả thi và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên đợt thi ngày 01,02 tháng ...