Tuyển dụng SV tốt nghiệp | TUYỂN DỤNG

Nhà hàng Kim Thái - Kim Thái Hotel tuyển dụng

NHÀ HÀNG KIM THÁI - KIM THÁI HOTEL TUYỂN DỤNG

Khách sạn Hoàng Mấm - Tuyển dụng

Địa chỉ: Đường Lương Thế Vinh - TP. Thái Nguyên